Kinh tế

Doanh thu từ du lịch ở nhiều địa phương tăng trong quý I và giải pháp phát triển bền vững

Trong quý I/2023, nhiều địa phương ghi nhận doanh thu từ du lịch, lữ hành, lưu trú, ăn uống tăng mạnh.