Tổng giám đốc FPT nhận lương hơn 4 tỷ đồng trong năm 2022, nhưng thu nhập từ nhận cổ phiếu ESOP còn lớn hơn gấp 16 lần

3 người được nhận ESOP của FPT cao nhất năm qua đó là Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc.

CTCP FPT (mã: FPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 hé lộ mức lương của dàn lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và ủy viên HĐQT Đỗ Cao Bảo tiếp tục một năm nữa nhận thù lao 0 đồng. Ủy viên HĐQT - ông Jean Charles Belliol nhận thù lao 870 triệu đồng/năm, tương đương 72,5 triệu đồng/tháng, tăng 45% so với năm ngoái.

Trong 3 ủy viên HĐQT mới được bầu trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 7/4/2022, bà Trần Thị Hồng Lĩnh nhận thù lao 270 triệu đồng, khoảng 30 triệu đồng/tháng còn ông Hampapur Rangadore Binod và ông Hiroshi Yokotsuka nhận thù lao gần 1,8 tỷ đồng, khoảng 195 triệu đồng/tháng - mức lương cao nhất trong các ủy viên HĐQT.

Tổng giám đốc FPT nhận lương hơn 4 tỷ đồng trong năm 2022, nhưng thu nhập từ nhận cổ phiếu ESOP còn lớn hơn gấp 16 lần - Ảnh 1.

Thù lao thành viên Ban kiểm soát của FPT, trưởng ban Nguyễn Việt Thắng nhận mức bằng năm ngoái 614,4 triệu đồng/năm, tương đương 51,2 triệu đồng/tháng. Tương tự, thành viên BKS là ông Nguyễn Khải Hoàn cũng nhận thù lao bằng năm ngoái là 316,8 triệu đồng/năm, tương đương 26,4 triệu đồng/tháng. Còn thành viên BKS mới là bà Dương Thùy Dương nhận thù lao 237,6 triệu đồng trong năm qua, tương đương 26,4 triệu đồng/tháng.

Với ban điều hành, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhận lương 4,16 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021, tương đương 346,7 triệu đồng/tháng.

Phó TGĐ Nguyễn Thế Phương nhận lương 3,25 tỷ đồng/năm, tương đương gần 271 triệu đồng/tháng, Phó TGĐ Hoàng Việt Anh nhận lương 2,6 tỷ đồng/năm tương đương 216,7 triệu đồng/tháng.

Kế toán trưởng Hoàng Hữu Chiến nhận lương 1,82 tỷ đồng/năm tương đương 151,7 triệu đồng/tháng. Bà Mai Thị Lan Anh được ủy quyền phụ trách Quản trị và Công bố thông tin từ ngày 18/4 nhận lương 572 triệu đồng trong năm qua.